Skip to content

Techniki zdobienia instrumentów pasterskich: wybijanie mosiądzem – nitracja

Data

maj 28 2022
Zakończone!

Czas

15:00 - 16:00

Techniki zdobienia instrumentów pasterskich: wybijanie mosiądzem – nitracja

Zenon Kuraś (Levice, Słowacja)
 
Zapoznanie z materiałami i narzędziami wykorzystywanymi do ozdabiania instrumentów pasterskich. Wprowadzenie w sposoby ich użycia. Prezentacja aplikacji mosiądzu do drewna. Pokaz wybijania rysunku. Zapoznanie z nitrowaniem czyli przygotowywaniem i tworzeniem rysunku ornamentów w staroświeckiej ornamentyce fujarowej. 
 
Zenon Kuraś przybył do Czechosłowacji w latach 80. XX wieku wraz z grupą Polaków, by budować elektrownię atomową w Mochowcach. Jest wytwórcą instrumentów dętych drewnianych; fujary i fujarki z całego świata: m.in. instrumenty macedońskie, arabskie, bułgarskie i japońskie, a także instrumenty służące do muzykoterapii. „Przy fujarze odreagowuję, dla mnie to odlot do innego świata”.