Portal dedykowany twórcom instrumentów

Fundacja Inicjatyw Twórczych – Targowisko Instrumentów

Targowisko Instrumentów to autorska praktyka animacji kulturowej zainicjowana przez Piotra Piszczatowskiego. 

Pierwsze w Polsce Targowisko Instrumentów odbyło się w ramach Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie w roku 2010 roku. Do tej pory w ramach tego Festiwalu zostało zrealizowanych już 11 edycji. Targowisko stało się też inspiracją do organizacji podobnych zdarzeń w innych miejscach w Polsce.

Dopełnieniem, a zarazem rozszerzeniem działań na rzecz prezentacji i promocji wytwórczości instrumentów muzycznych w Polsce jest portal Targowisko Instrumentów. Portal to efekt wieloletnich spotkań i współdziałania Piotra Piszczatowskiego z twórcami instrumentów oraz dokumentacji w pracowniach. W latach 2005 i 2020 portal był realizowany w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Powołana w 2021 roku Fundacja Inicjatyw Twórczych – Targowisko Instrumentów ma wprowadzić nowe formy działań i rozszerzyć dotychczasowe możliwości. Zespół Fundacji współtworzą: Dorota Piszczatowska (inicjatorka nowych form edukacji, współzałożycielka Fundacji Sto Pociech, współautorka portalu targowiska, współuczestniczka dokumentacji w pracowniach) oraz Tomasz Jeż (lider sieci naukowej, rezultatem której jest m.in. seria Fontes Musicae in Polonia).

Głównym celem fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, w szczególności wytwórczości instrumentów muzycznych (historycznych, tradycyjnych, współczesnych) i związanej z nią działalności lutniczej, rzemieślniczej, muzycznej, artystycznej, edukacyjnej i badawczej.

Wspieramy rozwój sztuki tworzenia instrumentów muzycznych poprzez działania dokumentacyjne, promocyjne i sieciujące:

  • organizację TARGOWISK INSTRUMENTÓW
  • inicjowanie spotkań, debat, warsztatów,
  • projektowanie i realizowanie programów badawczych i społecznych, 
  • tworzenie zdarzeń i przestrzeni przyjaznych muzykowaniu.

Kontakt: targowiskoinstrumentow@gmail.com

KRS: 0000923112

STATUT Fundacji Inicjatyw Twórczych – Targowisko Instrumentów 

RODO i polityka prywatności