Janusz Prusinowski (Mława) & Piotr Piszczatowski (Warszawa)

Warsztaty taneczne dla grup starszych i młodszych, wprowadzające w umiejętność słyszenia i doświadczania pulsu muzyki i ciała oraz łączenia tych zjawisk w jedno, umiejętność spontanicznego reagowania na żywą muzykę, rytmicznego klaskania i tupania, podstawy ruchu tanecznego do dwóch wybranych tańców tradycyjnych (oberka i polki).

Janusz Prusinowski – muzyk, muzykant, animator kultury. Dyrektor Artystyczny Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Twórca wielu projektów i wydarzeń muzycznych związanych z polską muzyką tradycyjną. Lider zespołu Janusz Prusinowski Kompania. Wraz z żoną Kają prowadzi teatr – wydawnictwo „Słuchaj Uchem”, skierowane głównie do dzieci. Jest współautorem interaktywnych spektakli muzycznych: „Kusy Janek”, „Jajuńciek”, „Ptasie Wesele”, „Kołysała Mama Smoka”, „Gdzie się Podział Kusy Janek”, „Podwórko z Mazurkami”, „Od Berka do Oberka”. http://www.januszprusinowskikompania.pl/

Piotr Piszczatowski – muzykant w Janusz Prusinowski Kompania, współtwórca Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, pomysłodawca Targowiska Instrumentów. Miłośnik i dokumentalista muzyki wiejskiej. Inicjator działań animacyjnych i promocyjnych na rzecz muzyki tradycyjnych i sztuki tworzenia instrumentów muzycznych. Kierownik artystyczny portalu www.akadamiakolberga.pl oraz twórca portalu targowiskoinstrumentów.pl. Współtwórca Fundacji Inicjatyw Twórczych – Targowisko Instrumentów.https://pl-pl.facebook.com/piotr.piszczatowski