www.targowiskoinstrumentów.pl to portal działający na zasadzie
NON-PROFIT. Jego długofalowym celem  jest realne, wieloletnie wsparcie twórców instrumentów w Polsce poprzez SPOTKANIE, sieciowanie i umożliwienie im bezpośredniej komunikacji z potencjalnymi odbiorcami ich prac i szeroko pojętymi środowiskami artystycznymi i naukowymi.

Projekt “Targowisko Instrumentów – spotkania” 

W roku 2020 dzięki wsparciu z programu “Kultura w sieci” planujemy następujące działania:

a) aktualizacja www tak by skutecznie pełniła formę WIZYTOWNIKA pozwalającego szybko odnaleźć właściwego twórcę albo specjalistę,
b) DYWERSYFIKACJA – ubogacenia strony o profile naukowców, muzykologów, instrumentoznawców, kolekcjonerów, badaczy. Strona ma służyć SPOTKANIU.
c) wzbogacenie form dostępnych na portalu o ZAPISY SPOTKAŃ/WIZYT
(FILM,FOTO,AUDIO, TEKST) u Twórców i naukowców zrealizowane w trybie on-line a także w trakcie wizyt studyjnych w terenie (jeśli umożliwi to aktualny stan przepisów w czasie trwania epidemii.)
d) utworzenie minimum 25 nowych profili
e) dalsze uzupełnienie “białych plam” na mapie
f) aktualizacja istniejących profili

„Zrealizowano w ramach
programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Kultura w sieci”;

Szukaj

pokaż
ukryj