TARGOWISKO – IDEA

Targowisko Instrumentów to autorska formuła wielowymiarowych zdarzeń, których celem jest prezentacja i promocja sztuki tworzenia instrumentów muzycznych. 

Targowiska odwołują się do specyfiki targów, jarmarków, jako czasu i miejsca na prezentację własnej wytwórczości, handel i zarobek, a także na wymianę, inspirację, nawiązywanie relacji i sieci współpracy. 

Istotą Targowiska jest spotkanie – budowanie więzi poprzez bezpośredni kontakt, rozmowę, wymianę, współdziałanie i umożliwienie doświadczenia twórczego działania w relacji mistrz – uczeń; dlatego nawiązujemy do rzemieślniczych tradycji związanych z gildiami. Dopełnieniem zdarzeń Targowiska są też otwarte pracownie instrumentów, w których mistrzowie wprowadzają w specyfikę swojego rzemiosła i wprowadzają w swoją codzienność.

Targowiska to nie tylko targ. To także różnorodne zdarzenia towarzyszące artystyczne i edukacyjne: prezentacje, debaty, warsztaty i nieformalne spotkania. Targowiska to także wzmacniający czas świętowania – karnawał i zabawa wyrażająca się we wspólnym i spontanicznym muzykowaniu, śpiewaniu i tańczeniu.

Na Targowiskach spotykają się też osoby reperujące instrumenty, stroiciele, kolekcjonerzy, muzykanci, badacze, muzykolodzy, muzealnicy z Polski, Europy i całego świata. Prezentują instrumenty: tradycyjne, lutnicze, historyczne, rekonstruowane, a także autorskie. 

Szukaj

pokaż
ukryj