X TARGOWISKO INSTRUMENTÓW
odbędzie się 3.10.2020 w godzinach 11:00 – 18:00
W Narodowym Instytucie kultury i Dziedzictwa Wsi
Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/qPYmB1TxmgKQoVxH9
Zgłoszenia prosimy przesłać do 8 09 2020 do godz 20:00

The 10th edition Targowisko Instrumentów exhibition
will take place on 3. 10. 2020 between 11am and 6pm
in Narodowy Instytut kultury i Dziedzictwa Wsi
Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.Warsaw, Poland.

Please send your application up to the 8 th september 2020
https://forms.gle/qPYmB1TxmgKQoVxH9

Kurator / Curator of the Instruments Fair
Piotr Piszczatowski

======================================

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TARGOWISKU INSTRUMENTÓW W CZASIE EPIDEMII COVID W SKRÓCIE:

– Ilość stanowisk podczas Targowiska Instrumentów ograniczamy do 68 (ilość ta może ulec zmniejszeniu)
– stanowiska będą rozstawione w odpowiednich do zaleceń sanitarnych odległościach
– ilość uczestników Targowiska będzie na bieżąco regulowana w celu umożliwienia utrzymania odpowiedniego dystansu
– uczestnicy Targowiska będą proszeni o utrzymanie odpowiedniego dystansu.
– wystawcy i uczestnicy Targowiska będą zobowiązani DO posiadania i używania własnych maseczek ew. przyłbic.
– organizatorzy zapewnią środki do dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy;
– wystawcy będą zobowiązani do posiadania i używania (zgodnego z aktualnymi zaleceniami) własnych środków do dezynfekcji rąk, wyrobów oraz stanowisk.

Uczestników Targowiska i Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata będzie obowiązywała rejestracja on-line.

– do udziału w wydarzeniach NIE będą nie zostaną dopuszczone osoby które:

mają temperaturę powyżej 38 stopni Celsjusza lub wyraźne objawy infekcji dróg oddechowych podobnych do grypy;
w oświadczeniu zaznaczyły, że przebywają na kwarantannie lub przebywały w ciągu ostatnich 14 dni;
w oświadczeniu zaznaczyły, że są pod nadzorem epidemiologicznym lub były w ciągu ostatnich 14 dni;
w oświadczeniu zaznaczyły, że były objęte hospitalizacją w ciągu ostatnich 14 dni;
w oświadczeniu zaznaczyły, że w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobami chorymi na COVID-19 ani inną grypopodobną infekcję układu oddechowego

Uwaga:

Ze względu na zmienne zalecenia instytucji rządowych i samorządowych, dotyczące reżimu sanitarnego w czasie epidemii Covid, organizatorzy informują, że zasady wstępu oraz uczestnictwa w Targowisku Instrumentów będą stale aktualizowane na stronie www.festivalmazurki.pl


Covid time safety principles
The amount of posts is to be reduced to 68 (can be decreased even more)

The posts will be spaced out at distances appropriate to the sanitary recommendations

In order to preserve the safe distance between people the number of participants will be subjected to change at the scene

The visitors of the fair are kindly asked to adhere to social distancing rules

Both exhibitors and visitors of the fair are obliged to use own masks and visors

The organisors provide hand sanitisers, which are placed next to the entry

The ehibitors are obliged to possess and use own sanitisers in order to disinfect their hands, instruments and posts.

The participants of the fair and the World Mazurkas festival are obliged to register online before attending the event.

The events can NOT be attended by people who:

have a temperature of 38% or higher or clear symptoms of influenza-like respiratory infection

they indicated in a statement, that they are in quarantine or have been in the last 14 days;

they indicated in a statement that they are under epidemiological surveillance or have been in the last 14 days;

they have indicated in a statement that they have been hospitalised in the last 14 days;

they have indicated in a statement that they have been in contact with persons ill with COVID-19 or other influenza-like respiratory infections during the last 14 days

Piotr Piszczatowski
Festiwal Wszystkie Mazurki Świata

Szukaj

pokaż
ukryj